Gällande diagnoskoder vid GDM

Viktigt att vi sätter rätt och samma diagnoskod vid GDM. Detta gäller:

 

O24.4B: Graviditetsdiabetes, insulinbehandlad, Whites klass AB = då det är Läkemedelsbehandling (inkl metformin).

O24.4A: Graviditetsdiabetes, ej insulinbehandlad, Whites klass A= är ENDAST Kost och Motion.

 

Sprid detta till er klinik så att inga missförstånd uppstår.

 

Vänligen

Styrgruppen, CDC4G