Uppföljning av graviditetsdiabetes inom specialistvården

Du har idag gjort en glukosbelastning på din barnmorskemottagning. Dina värden tyder på att du har utvecklat graviditetsdiabetes. Förhöjt blodsocker under graviditet kan ha negativa hälsoeffekter för dig och ditt väntade barn och är därför viktigt att behandla. Du kommer nu att remitteras till sjukhuset för vidare utredning och behandling. Under 2015 utkom Socialstyrelsen med en rekommendation om nya sänkta gränsvärden för graviditetsdiabetes. Rekommendationen grundar sig på venös provtagning (via tunn plastkateter i armvecket) istället för kapillär (stick i fingret) som inte ger samma noggrannhet. Införandet av de nya gränsvärdena kommer att innebära att fler kvinnor drabbas samtidigt som effekterna på hälsan bedöms osäker. Innan ett definitivt införande kommer därför hälsoeffekterna av de nya sänkta gränsvärdena att utvärderas på nationell nivå med start september 2017. I Skåne kommer sjukhusen i Kristianstad, Lund och Malmö att delta i utvärderingen. Om du remitteras för specialistomhändertagande till något av dessa sjukhus innebär det att du kommer att erbjudas en ny glukosbelastning med venös provtagning för att bekräfta diagnosen graviditetsdiabetes och därmed vidare uppföljning och behandling.

Sakkunniga överläkare inom Kunskapscentrum kvinnohälsa och Skånes universitetssjukvård

Karin Hallstedt

Kerstin Berntorp

Helena Strevens

 

Klicka på dokumentet nedan för att ladda upp fil om graviditetsdiabetes som finns på 6 olika språk.