For researchers

Är du intresserad av forskning inom ramen för denna studie?

Vi är positivt inställda till studier inom ämnet. Maila en övergripande projektplan/beskrivning över den tilltänkta studien med frågeställningar till helena.fadl@regionorebrolan.se. Alla nya substudier behandlas därefter utav styrgruppen. 

Vänligen

Helena Fadl / Styrgruppen