18 miljoner kronor för CDC4G!

Vetenskapsrådet har beviljat över 18 miljoner för CDC4G studien att användas under 3 års period.

Stort tack till vår projektledare Helena Fadl, styrgrupp och medarbetare som samarbetat med implementeringen av de nya diagnoskriterierna för GDM i Sverige.

 

Länk till VR:s hemsida med beslut för beviljade projekt:

https://www.vr.se/utlysningar-och-beslut/beslut-om-bidrag/beslut/2018-09-06-klinisk-behandlingsforskning.html;