Lokala kontaktpersoner

Projetkledare/övergripande ansvar

Helena Fadl, M.D., PhD, överläkare, forskningsansvarig, kvinnokliniken, Region Örebro län. 

helena.fadl@regionorebrolan.se 

 

Örebro

Karin Hildén, MD, Doktorand, specialistläkare, Kvinnokliniken, Region Örebro län.

Karin.hilden@regionorebrolan.se

 

Maryam Saeedi, M.D., AT-läkare med forskningsinriktning, Universitetssjukhuset.

maryam.saeedi@regionorebrolan.se

 

 

Stockholm

Sophia Brismar Wendel,Överläkare, Med Dr/Senior Consultant, PhD, Kvinnokliniken/Dept of Women's health, Danderyds Sjukhus AB/Danderyd Hospital.

sophia.brismar-wendel@sll.se

 

Elisabeth Storck-Lindholm, MD, PhD, sektionschef mödrahälsovårdsenheten, Södersjukhuset. 

elisabeth.storck-lindholm@sll.se

 

 Petra Göthlin

petra.gothlin@sll.se

 

Uppsala

Annika Esscher, MD PhD, överläkare Obstetriksektionen. Kvinnosjukvården, Akademiska sjukhuset Uppsala.

annika.esscher@akademiska.se

 

 

Halland,Varberg och Halmstad

Ann Johansson, MD, mödrahälsovårdsöverläkare, Halland.

ann.D.Johansson@regionhalland.se

 

Västerås

Pirkko Santakangas, M.D, överläkare, kvinnokliniken, Västmalands sjukhus Västerås.

pirkko.Santakangas@regionvastmanlands.se

 

Skåne

Malmö: Karl Kristensson ob/gyn Med dr,

karl.kristensen@med.lu.se

 

Lund: Mona Landin-Olsson endokrinolog Professor.

mona.landin-olsson@med.lu.se

 

Kristianstad: Helene Holmer, MD, PhD, överläkare, Endokrinologi, Centralsjukhuset Kristianstad.

helene.i.holmer@gmail.com

 

Göteborg

Verena Sengpiel, MD, Associate Professor, obstetrik, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

verena.sengpiel@obgyn.gu.se

 

Ulla-Britt Wennerholm, Docent, överläkare, obstetrik, Sahlgrenska Academy, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

ulla-britt.wennerholm@vgregion.se