Nyheter

Inför randomiseringsstart 2018...

Just nu är det inkörningsperiod med implementering av nationella riktlinjer för behandling och obstetrisk övervakning av graviditetsdiabetes. Som del att detta har även flertal regioner bytt sin provtagningsmetod för glukos till venös plasma istället för kapillärt enligt rekommendationerna. Det är oerhört viktigt att alla kliniker har infört de gemensamma rutinerna och att de fungerar väl! Under hösten 2017 pågår detta arbete på alla kliniker; och i januari 2018 börjar datainsamlingen; och första kliniken randomiseras februari 2018, och den sista november 2018.