Mer information


Svenska nationella riktlinjer för graviditetsdiabetes

WHO’s internationella riktlinjer

DPSG – The Diabetic Pregnancy Study Group

TOBOGM-studienTreatment of Gestational Diabetes Mellitus Diagnosed Early in Pregnancy

GEM-studienLower versus Higher Glycemic Criteria for Diagnosis of Gestational Diabetes

SNAKS – Svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom obstetrik och gynekologi