Välkommen till CDC4G-studien


Graviditetsdiabetes (GDM) är förknippat med negativt utfall för både mor och barn i ett kort- och långsiktigt perspektiv.

Det pågår en debatt om diagnostiska kriterier för GDM och 2015 publicerade Statens hälsovårdsverk rekommendationer för vilka glukosnivåer under graviditeten som bör behandlas. Dessa riktlinjer (trösklar för behandling) var desamma som WHO:s rekommendation från 2013.

CDC4G-studien är en “stepped-wedge” randomiserad studie, där 11 kliniker i Sverige under 2018 ändrade sina riktlinjer för diagnostiska kriterier med samma behandlings- och övervakningsriktlinjer. Data har samlats in genom det nationella graviditetsregistret (www.graviditetsregistret.se), andra nationella hälsoregister och studie eCRF. Studien stöds av SNAKS (www.sfog.se) och har fått ett stort statligt finansierat anslag från vetenskapsrådet (www.vr.se).

Vi hoppas att studieresultaten kommer att ge oss mer bevis på hur behandling av lägre diagnostiska trösklar för GDM påverkar graviditetsutfall i Sverige, där screening för GDM mestadels baseras på riskfaktorer och slumpmässiga blodsockervärden.

CDC4G-studien är registrerad hos ISRCTN med studie-ID ISRCTN41918550 (15/12/2017).