Publikationer


BMC Graviditet och förlossning. Volym 19, artikelnummer: 398 (2019)

“Changing diagnostic criteria for gestational diabetes in Sweden – a stepped wedge national cluster randomised controlled trial – the CDC4G study protocol”

Syftet med Changing Diagnostic Criteria for Gestational Diabetes (CDC4G) i Sverige är att utvärdera de kliniska och hälsoekonomiska effekterna av att ändra diagnostiska kriterier för GDM i Sverige och att skapa en prospektiv kohort för att jämföra de många långtidsutfallen hos mor och barn under de gamla och nya diagnostiska metoderna.


Journal of Diabetes Research. Volum 2020, Artikel nummer: 7937403 (2020)

“Diagnosis of Gestational Diabetes Mellitus with Point-of-Care Methods for Glucose versus Hospital Laboratory Method Using Isotope Dilution Gas Chromatography-Mass Spectrometry as Reference”

I Sverige används både glukosanalysatorer i ackrediterade laboratorier och point-of-care glukosapparater för diagnostik av graviditetsdiabetes mellitus (GDM). Syftet med denna studie var att jämföra den diagnostiska prestandan för HemoCue Glucose 201+ (HC201+) och RT (HC201RT)-systemen med den för sjukhusets centrallaboratoriehexokinasmetod (CL) baserad på lyofiliserade citratrör, med hjälp av isotopspädningsgaskromatografi -masspektrometri (ID GC-MS) som referens.